Bliv certificeret

Nordisk
Skovbads

Guide

Mærker du naturen kalde?

Vil du have en professionel tilgang til naturbaseret mental trivsel?

Vil du opbygge evnen til at guide andre til velvære, ro og en god jordforbindelse ?

En uddannelse som kan hjælpe til at blive fri for stress og stå godt i verden uanset udfordringer der stormer og rusker?


Uddannelsen har fokus på faglighed, fordybelse og fundamentet til at blive en god guide indenfor skovbadsrammen. Vi lægger vægt på at give dig videnskabligt baserede naturkompetencer til at guide andre ind i


- et styrket indre

- en dyb naturforbundethed

- en særlig stille ro i kroppen

- en selvvalgt pause fra tankerne 


Efter uddannelsen kan du blive medlem af Foreningen for Nordiske Skovbadguider for certificerede guider. Her kan andre finde alle certificerede guider i Danmark. 

 BLIV NORDISK SKOVBADSGUIDE


Skovbad med fokus på krop, sind og mental sundhed.

Fænomenologisk udendørs undervisning i rammen for Nordisk Skovbads guidning.

Den videnskabelige dokumentation for stress reducerende effekterne af skovbadning.

Du lærer om landskaber, natur, planter og dyrenes særlige betydning for skovbadningen.

På uddannelsen lærer du at tilrettelægge og guide et Nordisk Skovbad i varieret dansk natur.

Vær parat til at træde ind i en personligt givende uddannelse


 STUDERENDE FORTÆLLER 


“Landskabet gav mig blik for det særlige ved et nordisk skovbad. Stor oplevelse at være på uddannelsen.

Det var rørende smukt og fredfyldt.

Gode rammer for faglig fordybelse og socialt samvær.

Under uddannelsen oplevede jeg at blive et med naturen og tiden”Studerende

- Nordisk Skovbadsguide uddannelsen


 NÆSTE HOLD 

FORÅR 2024


1. Modul 15. - 16. Jan (Shinrin Yoku)

2. Modul 5. - 6. Feb (Filosofien)

3. Modul 4. - 5. Marts (Jordforbindelse)

4. Modul 7. - 9. April (Sanser)

5. Modul  5. - 7. Maj (Balance)

6. Modul  2. - 3. Juni (Kontemplation)

7. Modul  4. Juni (Certificering)


12 NaturRiterTM i dit eget naturområde

mellem modulerne
svarende til ca 3t/uge


ialt 5 mdrs undervisning33.000 DKK

(mulighed for ratebetaling)

 

SKRIV DIG OP TIL NYHEDSBREV
Få besked så snart vi åbner nye hold.

Få små tekster til nærvær i naturen og besked om retreats, skovbad i øret, og meget mere.

HUSK at se i din spambox og godkend den første mail fra os. 


UNDERVISEREThuri Kledal

Reg.Naturterapeut i 2017, Coach for ledere i 2015, Biolog fra Edinburgh Universitet og forsker og PhD i Sundhedsvidenskab fra Københavns Universitet i 2006. Thuri har vandret med mentor i skovbadsguidning i skovene på Yakushima i Japan i 2015. Taking therapy outside hos Martin Jordan i England i 2016 og er uddannet og certificat i Ecopsychology fra USA i 2020, og BodyMovementterapeut fra HEG i 2019. Medudvikler af Naturterapeutiske forløb i USA. Thuri har undervist i naturterapi i Danmark og Grønland. Hun har udviklet uddannelser i naturterapi, naturbaseret stresscoaching og skovbadsguidning. I dag er hun uddannelsesleder hos Nordisk Natur Akademi Naturrefugium i Danmark som hun stiftede i 2018. Hun har samarbjedet med amerikanske naturterapeuter og udvilket forløb for Veteraner staten New York i USA og derefter siddet i deres Adivisory Board Trybe Ecotherapy. Forløbet for krigsveteraner som oplever 66% af deltagerne oplever forbedring af PTSD symptomer. Forløbet er bla beskrevet i SierraClub.

Ann Berit Frostholm

Uddannet cand.techn.soc, i projektledelse og i "Natur, krop og psyke". Har indgående kendskab til Danmarks Natur og planteriget qua sine mange år som ansat i Danmarks Naturfredningsforening. Driver til daglig virksomheden Nature Works og arbejder med projekter i "Vild med Vilje".

Thomas Schroll

Vejleder i friluftsliv og skolelærer for unge med særlige behov. Thomas har balanceret sten i 10 år. Besøger strande med sten i alle tænkelige former, sonderer området og finder det rette sted til stenbalance. Samler sten, håndterer og undersøger dem, helt langsomt og sansende. Når min balancerende stenskulptur har fundet perfekt balance, afløses koncentrationen af en stor fysisk og mental lettelse, hvor jeg igen vil sanse naturen omkring mig med en skøn ro i krop og sjæl. Kendt fra DR, Go'Morgen Danmark, Lorry mm.

Mikkel Steenberg Vedel

Mikkel, Nordisk Skovbadsguide™,  & kultur-/filosofiformidler. Underviser her på denne uddannelse, samt på den Naturfilosofiske dannelsesrejse hos Nordisk Naturakademi Naturrefugium. Mikkel er filosofinørd og friluftslivsentusiast. Bogorm og bushcrafter. Kulturradikal klassicist og klimatosse. Mikkel er lidt af hvert, og brænder for at udforske kulturen om og i naturen og vice versa. Mikkel har studeret oldtidskundskab og filosofi på Syddansk Universitet i Odense.  Mikkel er freelancejournalist hos friluftsmagasinet.dk, hvor han i ny og næ skriver artikler omhandlende friluftslivsaktiviteter og –udstyr.
I foråret 2021 blev Mikkel Nordisk Skovbadsguide™ og har siden certificeret sig inden for Nature/Body/mind/community NBMC.  Mikkel kombinerer dette med praktisk filosofi. 

KORT OM UDDANNELSEN


Uddannelsen er for dig der ønsker redskaber til at hjælpe andre og dig selv til overskud, bedre humør, bedre søvn, mindre stress, og måske som Japanske studier viser måske enda reducere angst og depression.


Måske er du terapeut, stresscoach, psykoterapeut, psykologer, ergoterapeuter, pædagoger, turistguider, yogainstruktører, kunstner, naturvejleder, eller forælder, som ønsker at mestre guidningen af mennesker i alle aldre til glæde, ro, balance og nærvær med naturen.  Vi har alle brug for naturen, og uddannelsen kan du bruge forskelligt afhængigt af din baggrund.


Flere terapeuter, pædagoer, ledere, designere og privatpersoner har allerede uddannet sig og flere har fået uddannelsen betalt af deres arbejdsplads (Bla. Købehavns Kommune, Ringsted Kommune, Askov Fonden).


Vi giver dig redskaber og retning til at mestre guidning i sanselige beroligende oplevelser af naturen.


Skovbadet kan være en indledning til terapien fordi det løsner op og giver ro på kroppen, og åbner for adgangen til en dybere indsigt. Når vi slapper af i kroppen, og tankemylderet mindskes - så bliver der plads til kreativiteten.


Skovbadet er ikke kun for voksne. Børn er født skovbadende. Voksne skal bare lærer hvordan vi give plads til børnenes fordybelse. 


Vi underviser 2 hold om året.  Forår og efterår. Uddannelsen strækker sig over 7 måneder hvor du fordyber dig i naturen.


Vi tilbyder et netværk af andre Nordiske Skovbadsguider, plus en forening for certificerede skovbadsguider og uddannelsen er den eneste af sin slags i Danmark. 


Alle moduler undervises i naturen og baseres på praksiserfaring, videnskabelige undersøgelser og videnskabelig teori, der dokumentere effekten af skovbadning. 


Du får indsigt i teorien bag Nordisk Skovbadning.  Du får tid til at fordybe dig i praksis og erfare hvordan skovbadet virker gennem din egen krop og din forbindelse til naturen - ved selv hele tiden at afprøve teorien i praksis.


Der udgives hvert år nye internationale videnskabelige artikler om effekten af skovbadning/Shinrin Yoku/ forestbathing. Naturens sundhedsfremmede effekter på stressparametre, på kortisolniveau, blodtryk, hjerterate og oplevet humør. Denne viden danner grundlaget for undervisningen. 


Uddannelsen baseres på 12 NaturRiterTM udviklet af NaturRefugium. 

INDHOLD


1. Modul 9.-10. Okt (Shinrin Yoku)

2. Modul 13.-14. Nov (Jordforbindelse)

3. Modul 15.-16. Jan (Sanse universet)

4. Modul 5. - 6. Feb (Balance)

5. Modul 4. - 5. Mar (Filosofien)

6. Modul 6. - 8. Apr (Kontemplation)

7. Modul 29. Apr (Certificering)


Mellem modulerne 2x2 t skovbadning, 3x1,5 t supervision


Bonusmateriale 12 NaturRiterTM som du kan bruge i din egen skovbadsguidning som certificeeret guide  (udviklet af Naturrefugium) 


Uddannelsen giver adgang til

"FORENINGEN FOR NORDISKE SKOVBADSGUIDER"SKOVBADSNEWS


Se vores skovbad i Politiken (læs). Lyt til skovbad hos DR P1's podcast serie "Naturen Kalder" med skovbadende forfatterinde Dy Plambeck (lyt). Skovbadet med naturterapeut Thuri Kledal som underviser på Skovbadsguideuddannelsen er med i sidste halvdel af Naturstyrelsens Naturkanon fra Suserup (lyt).


Flere tager på skovbad, som et enkelt digital detox, som en gentagende afstressende oplevelse og som en indledning til en terapisession. Både i Danmark, i norden og i resten af verden.


Derfor har jeg skabt uddannelsen til dig, der gerne vil guide skovbad til bedre fysisk og mental trivsel. Det er også til dig, der selv har lyst til at lære skovbadets dybde at kende.  BLIV NORDISK SKOVBADSGUIDE


Guid et skønt og afslappende skovbad som japanske studier viser er stressreducerende og sundhedsfremmende. Lær om virkningen af det Nordiske Skovbad gennem kroppen og sanserne. Al undervisning foregår udendørs. Vi går i dybden med tilrettelæggelse af skovbadet og du øver dig i naturinvitationer. Du lærer om landskaber og planters betydning så du kan tilrettelægge den bedste rute til de mennesker du skal guide.


Uddannelsen er for naturterapeuter, psykologer, psykoterapeuter, kunstnere, turistguider, forældre, aktive indenfor klima og bæredygtighed og alle andre, der vil tage ansvar for sin egen og andres mentale sundhed ved at genskabe et bånd til naturen. For dig, der vil inddrage naturen i din hverdag, i dit kreative rum, din jobfunktion, din hjemmeundervisning, eller din terapi. 


Uddannelsen strækker sig over 7 måneder. En uddannelse som især giver dig indsigt og viden om skovbadets og naturens virkning og effekt. 


 DINE KOMPETENCER MED UDDANNELSEN


Uddannelsen gør dig istand til at invitere og guide deltagerer ud i naturen så de gennem krop, sanser og bevægelse i naturen komme i ro og fordybelse og oplever effekten af moder jords effekt på vores indre natur. 

 

Du får færdigheder i at tilrettelægge et Nordiske skovbadsforløb ud fra standarder baseret på internationale forskningsresultater om naturens sundhedsfremmende effekter, og du bliver fortrolig med de 3 æstetiske læresætninger og efterlever det etiske regelsæt for Nordisk Skovbadning.

 

Du kan videreformidle natursamhørighed, roskabende krops- og sanseoplevelser og en gensidig respekt for naturen. Som guide skaber du invitationer ind i naturens rytme i os og omkring os. 

 

Efter uddannelsen er du aldrig i tvivl om at du er en del af naturen. Og som et stort plus ved uddannelsen vil du for altid have redskaber med dig i livet til selv, i naturen, at klare udfordrende situationer.


Du bliver en del af sammenslutningen af Nordiske Skovbadsguider.

FOKUS


Uddannelsen, øger din tilknytning til naturen. Du vil undervejs få glæde af naturens effekter på egen krop og psyke. Som certificeret ”Nordisk Skovbadsguide” forpligter du dig også til et personligt udviklingsforløb. Under hele forløbet vil du løbende få opgaver i naturen, og forventes at øve dig på din guidning.
UNDERVISNING OG OPTAGELSE


Undervisning foregår 95% af tiden i naturen. Du er selv en del af undervisningen, midt i naturen, hvor du på egen krop erfarer hvad det vil sige at skovbade, alt i mens du optager læring. Undervisningen har et højt kvalificeret og fagligt niveau med fokus på den enkelte deltagers kompetencer, indre natur, naturkendskab, potentiale, og evner.


Uddannelsen er baseret på det japanske Shinrin Yoku. Undervisningsmateriale er unikt med elementer fra ”Forest therapy”, økopsykologien, naturterapien (naturassisteret terapi), neurobiologi, økologi, plantekendskab, naturæstetik og naturfilosofi. Skovbadet kan have en naturbaseret terapeutisk effekt på dig som studerende, mens en skovbadsguide ikke er uddannet terapeut MEN GUIDE ved Skovbadsguide uddannelsen alene. Uddannelsen strækker sig over godt 7 måneder.


Efter indbetaling af uddannelsesgebyr er du optaget på uddannelsen. Der er begrænsede pladser og tilmeldingen sker efter først til mølle. Første del på uddannelsen er en minimum 2 timers skovbadning.  Vi anbefaler at du prøver et skovbad før du melder dig til uddannelsen og du er altid velkommen til at ringe til os på mobil 26180633 for at hører mere om uddannelsen. 

DE PRAKTISKE OPLYSNINGE


Sted og Transport

Modulerne afholdes på Sjælland og Fyn (med mulighed for ændringer). Før uddannelses-start udsendes deltagerliste så det er muligt at arrangere samkørsel.

Overnatning 

Alle moduler foregår udendørs. Du sover i eget udstyr i shelters, eller i eget medbragt telt eller hængekøje.  Shelters vil oftest være booket dagen før så du har mulighed for at ankomme i god tid. Vi vejleder og guider dig i overnatning udendørs også om vinteren. Det er en stor betydningnsfuld oplevelse for studerende at mestre udendørs sovning. Det er med til at øge naturforbindelsen til sig selv og omgivelserne. Er det en særlig kold vinter afholder vi vintermodulerne med mulighed for indendørs overnatning eller som endags moduler så vidt muligt. 

Tilmelding


DU FÅR


 • 7 undervisningsmoduler af 1-3 dages varighed
 • Undervisning udendørs i naturskønne landskaber
 • 7 måneder med træning i at guide (i eget tempo og tid)
 • 2x2 timers skovbadning i gruppe mellem modulerne
 • Kompendium med teori og rammen for den afstressende skovbadsguidning.
 • Videnskabelig litteratur
 • 12 skovbadsriterTM særligt udviklet til skovbadsguidning udviklet af NaturRefugium.
 • Supervision
 • Certificering
 • Ekspertrådgivning og coaching undervejs i pakning, og overnatning udendørs så du selv er godt forberedt når du skal arrangere ture hele året
 • Adgang til medlemskab i Foreningen for Nordiske Skovbadsguider (www.fnsg.dk)
 • Max 15 deltagere pr hold (mulighed for at komme på ventelisten) 
 • Mulighed for ratebetaling. 
 • Du er sikret en plads når din første betaling er registreret.7 mdrs undervisning 

33.000 DKK 

(mulighed for ratebetaling)
*Uddannelsesafgiften er inkl moms for private betalere, og uden moms for virksomheder. Prisen inkludere et tilmeldings- og administrationsgebyr på 2.000. kr. Du skal også påregne ekstra udgifter til 2-3 bøger, alternativt kan flere af bøgeren lånes på biblioteket. Ved ratebetaling tillægges 2500kr i administration.

Deltagelse altid på eget ansvar. Skulle du få brug for at afmelde skal det ske skriftligt til info@Naturrefugium.dk. Ved afmelding mere end 50 hverdage før start opkræves 50% af uddannelsesafgiften. Senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele kursusafgiften. Ved lovbestemte forsamlingsforbud udendørs udsættes uddannelsesopstart til en senere dato.Skulle du blive syg optil modulet vil du kunne tage orlov og få mulighed for at deltage på næste hold.

Ceritificering kræver 95% deltagelse i alle aktiviteter inklusiv overnatning.

FAQ - SPØRGSMÅLHer er nogle af de mest almindelige spørgsmål til uddannelsen:


”Hvor omfattende er modulerne?”

På det første modul hvor vi er afsted 1-5 dage i naturen, er der plads til også at være sig selv. 

Undervisningen starter mellem 9 og 10 og der er en god lang frokostpause. Vi slutter ved 17-tiden. Senere på aftenen er der stille aftennydning i 30 min når solen går ned. Alt i alt en god blanding af undervisning, ro og social og alene tid.


"Hvordan forbereder jeg mig til undervisning i naturen i mere end en dag - med alt det praktiske?”

Et stykke tid inden første modul får du en pakkeliste. Man behøver ikke det fancy grej. Måske låner du et telt her i starten. Det vigtigste er at du kan holde varmen og er tør nat og dag.

Hvis det regner, sidder vi i shelter eller under en tarp. Dog også ude, hvor vi finder ud af at det også er muligt at undervise og skovbade i regn. Et godt regnslag er værdifuldt.

Det er en god ide at være sammen om madlavningen så alle tager lidt med. Det plejer at virke godt.


”Litteratur?”

Vi anbefaler litteratur til dig. Både bøger og videnskabelig artikler på engelsk. Bøgerne skal læses, mens artiklerne er tænkt til de studerende som vil gå i dybden og på et videnskabeligt plan forklare effekter og test af skovbadning.


"Jeg er psykolog/terapeut, hvordan kan skovbadet supplere min terapi?

Når du inviterer dine klienter med ud i naturen er det af afgørende betydning at du er groundet. Grouning er en essentiel del af skovbadningen. Ved at guide klienten væk fra tankeprocesser over til at opfatte verden gennem kroppen og sanserne får klient en pause fra tankemylder og får adgang til indsigter og et metaperspektiv på egne udfordringer. Du vil I mange tilfælde opleve en åbning ind i problemstillnger og udfordringer, hvor alt står i et klarer lys og derved bliver nemmere at rumme og kigge på i terapien.

Så det kan varmt anbefales til dig der gerne vil inddrage naturen i din terapi.


"Hvor mange timer skal jeg sætte af om ugen"

For at blive certificeret skal du være i naturen  hver uge. De 12 riter er en del af dette. Som dokumentation skal du tage billeder, skrive en lille tekst, tegne en process, eller skrive et par noter om dine indsigter. Du skal regne med at bruge 3 timer om ugen på opgaverne. Den afleveres på mail eller dropbox. Opgaverne er designet så du kan bruge dem til din egen skovbadsguidning, når du er uddannet.


"Kan jeg deltage selvom jeg ikke har tænkt mig at guide bagefter?"

Du kan godt være med, og få en vigtig og vedblivende oplevelse selvom du ikke guider bagefter. En af de vigtigste grunde til jeg underivser i skovbadning er for at sprede viden om og erfaring med naturens helende effekter på os mennekser og samtidig at hele naturen. Så hvis det er det budskab du videre giver bagefter, så er du mere end velkommen. 


"Hvorfor skovbade når jeg selv kan gå ud i skoven?"

Der er stor forskel på vores måde at forholde os til naturen omkring os og den inden i os når vi går en tur som vi plejer i forhold til at skovbade.

Det kommer du til at erfare allerede efter din første skovbadning.


"Hvad er forskellen på mindfulness og skovbad?"

De er begge udsprunget af den budistiske tankegang. Der bruges nogen af de samme teknikker til åndedrættet og nærvær. MEN skovbadet er langt mere spontant og i flow med naturen som den er lige her og nu. Mens mindfulness følger en helt bestemt metode, så er det kun tiden og et oplæg til en rute der er struktureret på et skovbad. Derudover består  skovbadet af naturinvitationer, som guiden lader sig inspirere til i naturen.

NORDISK SKOVBAD - JAPANSK SHINRIN YOKU


Vandringer og fouragering i naturen har fra menneskets tidligste oprindelse været en afgørende del af tilværelsen fordi den var nødvendig for overlevelsen. Vores afhængighed, adfærd og udvikling hænger uløseligt sammen med naturen.


Vores gener er udviklet i samhørighed med naturen. Mennesket er en del af en større sammenhæng. Som alle andre arter bliver vi påvirket af vores omgivelser og at kunne justere og passe ind til vores omgivelser. Det har gennem årtusinder været en nødvendighed for at kunne skaffe føde og overleve. Vi har indgået i samarbejder med andre arter og forstået at organiserer os for at være effektive i at samle føde og holde varmen. De evner har vi stadigvæk.


Men menneskets afhængighed af naturen syntes ikke længere at være en absolut nødvendighed for overlevelse. Eller er den? En nyere videnskab ”Terrapsykologi”, der har fået fodfæste i USA undersøger menneskets ubeviste påvirkning af omgivelserne og betydningen af omgivelsernes tilstand på os som mennesker og særligt vores mentale tilstand.