Fra udsat, stresset eller magtesløs til et liv i trivsel

'MedvindTM'

- et naturterapeutisk gruppeforløb der forandre

- det kunne se således ud:


Introduktion til Naturterapi for kommunalt ansatte

Naturrefugium kommer ud og giver oplæg om naturterapi og positive effekter på selvværd, selvtillid, selvindsigt og det at komme videre i eget liv via eget initiativ

 

Individuelt forløb for borgere

Forløb er tilrette lagt så man først har en coaching på 1 time, dernæst 2 timers naturterapi (x antal gange efter behov) og 1 times afsluttende coahing. Der anbefales 2 - 3 af disse forløb for en borger.


Gruppe forløb

For stressramte, udsatte borgere, borgere i ressourceforløb eller unge på kanten af uddannelse/uddannelsesparathed - Naturrefugium anbefaler vores naturterapeutiske gruppeforløb 'Medvind' på 4 timers i 8 eller 12 uger.

Medvind™


Skal du hjælpe et menneske i dit job? Er det en person, der er kommet i den forkerte retning, en der igennem længere tid har været i en udsat position, en ung der er ved at falde fra på uddannelse, en borger på ressourceforløb eller en stress ramt. Så kan du rette henvendelse for at høre nærmere om hvordan et gruppeforløb med naturterapi kan hjælpe din borger på rette vej igen. Naturrefugium™  arbejder både med naturterapi, coaching og udfra teorien om "de tre principper" - tanker skaber følelser.


Målet er at borgeren genopbygger selvværd, selvtillid og styrke til at komme tilbage til eller starte i job, fortsætte/starte uddannelse eller blive aktivt jobsøgende. Størst af alt opleve et liv i bedre trivsel og evne til at tage vare på sig selv og andre. Tag kontakt til Naturrefugium™, hvis du tænker dette kunne være en løsning for en eller flere af de borgere du arbjeder med.