ESG, Regenerativ ledelse og trivsel i teams


Vi er drevet af at skabe trivsel, restitution og innovation sammen med dig

og din virksomhed

Foto: Rikke Mikuta

AT ARBEJDE MED BÆREDYGTIGHED I NATUREN


Natur-faciliterede processer hjælper til bedre at se løsninger på jeres udfordring med at blive en bæredygtig virksomhed.  


Ved at gå ind i dine egne ledelsesrefleksioner ude i naturen kommer du lettere til indsigter, der flytter, skaber og lader dig se klart.


Det er der en helt særlig grund til. Nemlig at vi som ledere nemmere får adgang til et metaperspektiv, når vi er rolige og vores hjerner ikke forstyrres af input, stillingtagen og prioriteringer. 


Vi anbefaler, du vælger at starte med sessioner til egen refleksion og strategi faciliteret af Naturrefugium. Her får du roen og inspirationen til at se på din ledelse udefra og lægge din strategi for jeres arbejde.

Derefter tager du hjem og summer over det, du er kommet frem til, og tilrettelægger derefter en teamdag i naturen sammen med os. Naturrefugium faciliterer derefter teamdagen, hvor medarbejderne får en fysisk oplevelse og refleksion over deres rolle og bud på løsning af jeres opgave og får input til samarbejdet. 


Efter sådan en teamdag har alle i teamet gennemlevet jeres strategi og proaktivt handlet på den. Det gør, at alle i teamet kender deres rolle og ved hvad de skal gå i gang med, når I kommer hjem.