Regenerative teams og ledelse

Naturen som kreativt laboratorium
Fokus på trivsel


Regenerativ ledelse ESG3

NATURBASERET REGENERATIV LEDELSE


NatureBrainTM

Optimal Employee Experiences og medarbejdertrivsel står øverst på listen, når du skal innovere, sikre godt samarbejde og vækste.

NatureBrainTM styrker integriteten, stiller skarpt på værdier, prioriteringer og redskaber til restitution, så du ud fra de data, vi kender, arbejder i den mest optimale balance med ressourcer.

Både dine medarbejdere, organisationen og de ressourcer, I anvender i produktion og virksomheden generelt, kommer i fokus, og I arbejder med jeres unikke og samtidig mest bæredygtige måde.

Naturrefugium hjælper jer til at fremme bæredygtig ledelse og særligt trivsel med afsæt i ESG gennem naturbaserede metoder funderet i begreber som økopsykologi, "indre og ydre natur" og naturforbindelse. 


Sammen med Thuri Kledal tilrettelægger I jeres session(er) ud fra videnskabeligt dokumenterede effekter af naturen på menneskets fysiologiske funktioner og restitution. 

Naturligt lederskab

Tag din næste strategi- og ledelsesudviklingsdag ud i naturen. Her opstår nye og tit overraskende indsigter, som giver din ledelse nye dimensioner. 

Kom som individuel leder, et team af ledere – eller som CXO i din egen virksomhed.

Innonatur

Naturidé-laboratorium inviterer teamet til udvikling, strategi og teambuilding med naturen som ramme. Bruges som teamdag til ledelse af forandringer og som driver for innovative processer.

Natur til trivsel

Optimal Employee Experiences har fokus på balance, trivsel, restitution, og friske hjerner.

Naturen har en særlig restituerende og sundhedsfremmende effekt. Den faciliteres på workshop for medarbejdere. 

Referencer