Skovbad for medarbejdere

– en skøn, sanselig og afstressende oplevelse

Foto: Rikke Mikuta

STRESSREDUCERENDE SKOVBAD


Skovbad er guidede og sanselige vandringer i naturen.


Skovbad er designet til at skabe ro, bedre humør og god søvn. 


Skovbadet guides ud fra en særlig ramme, som er undersøgt særligt i Japan, hvor det har sin oprindelse og er udviklet som afstressning for medabejdere for at undgå stress og burnout. 


Skovbad for virksomheder er muligt over hele landet. 
Ved mere end 15 deltagere guides der i mindre hold eller alternativt via vores "Skovbad i øret"-koncept, hvor vi kan guide op til 70 medarbejdere på en gang.


Vi anbefaler, at man som virksomhed kontakter os for at lave en aftale om guidet skovbad for virksomhedens medarbejdere mindst 2 gange om måneden af 2 timers varighed suppleret af ugentlige 20 minutters "Skovbad i øret" i medarbejdernes egen natur.