PERSONLIG UDVIKLINGNATURTERAPI


Naturterapi giver et nyt perspektiv på livet. Dette uanset om du er i en svær periode eller har brug for at udvikle dig i en ny retning.


Har du en svær periode eller krise i dit liv, så kan naturterapi være en støtte til at finde ind til dine iboende ressourcer og styrker. Således vil du blive bedre i stand til at tackle det svære.


Kender du til tankemylder, frustration eller stress? Når vi har det sådan, så kan vi forsøge at kontrollere vores tanker og gemme dem væk eller ignorere dem. Tankerne hiver os med i en tankespiral som er svær at stoppe.


Bliver vi konstant udfordret med nye tanker, gøremål og især afbrydelser, og giver vi ikke os selv lov til at koble af, så får vores krop og sind ikke plads til at regenerere.


Vores krop og sinds respons på en stressende hændelse er at søge tilbage mod balance, fred og harmoni. Naturen hjælper dig i denne proces.


Har du brug for at udvikle dig i en ny retning, så kan naturterapi åbne op for inspiration og kreative tanker. Naturen hjælper os på vej meD nye indsiger gennem spejlinger af vores sind og en synlighed, så vi kan læse os selv.


En naturterapeut faciliterer denne proces og hjælper dig til fordybelse. Afhængigt af din terapeut vil der også være fokus på reciprocietet, hvor du giver noget tilbage til naturen, fordi det giver så dyb mening, at vi også er natur og naturen uden for os også har brug for vores respekt af dens eksistens og balance. 


Naturterapien er, uanset vores tilstand, meget velegnet til at hjælpe os med at mærke efter, præcis hvad det er, vi hver især har brug for at prioritere her i livet. 

Naturterapi – naturlig resiliens og vejen til flow, tilfredshed og ro

I Naturrefugium er der fokus på, at du har det, der skal til for at komme videre i tilværelsen mere vidende og klogere på dig selv, når du er klar til det.


Med naturterapi opnår du en indre naturlig tilstand, hvor det er nemmere at lytte til hele dig – som den hele og sammensatte person du er – uden at gå på kompromis med netop det, der gør dig til den du er.


Naturassisteret terapi har en evne til at gøre det muligt for dig at se klart og gøre dig og de problemer, du bakser med, tydelige for dig selv. Når du siger ja til naturterapi, siger du ja til at opleve en dybdegående effekt på både krop og sind.


Hvorfor naturterapi

Naturassisteret terapi kan:

  • give dig en oplevelse af forbundethed med naturen og noget af det, der er større end dig som individ
  • gøre, at du oplever en samhørighed med naturen, der skærper dine sanser, din livskraft og din virkelyst
  • hjælpe dig til at se på de udfordringer, der er i dit liv – vel at mærke styrket og med begge ben plantet godt i jorden undervejs i processen
  • gennem sansninger, opmærksomhed og læsning af kroppens tilstand give dig indsigt i reaktionsmønstre, illusioner og gamle strategier, der forhindre dig i at opnå det, du gerne vil
  • ved en nærmest reflektorisk symbolfremkaldelse give dybe indsigter i reaktionsmønstre og hjælpe til bearbejdning af livskriser
  • hjælpe dig til at se, mærke og finde ind til de af dine evner og færdigheder, der gavner dig allermest i din proces, og som hjælper dig frem til din ønskede tilstand


Hvem vælger naturterapi og hvornår?

Behovet for naturterapi er ofte affødt af stress, udbrændthed og depression. Interessen for naturterapi kan også bunde i et ønske om personlig udvikling og længsel efter dybere oplevelser i naturen.


Hvad sker der i naturen?

I naturterapi er du helt tæt på det, du er helt afhængig af for at eksistere, selvom vi godt engang imellem kan glemme, at vi er 100% afhængige af og en del af naturen. Det giver sig selv når du trækker vejret!


Hvordan foregår naturterapi?

Når vi er derude, vil du mærke blæsten bide og regne køle dine kinder eller solen varme din hud. Du vil røre træerne og planterne, trække vejret i frisk luft og dufte blomsterne, lytte til fugle, der synger, eller vinden, der bevæger sig gennem bladene, observere landskabet omkring dig eller smage på vilde bær.


Årstiderne og solens bevægelse fra øst til vest, der med sikkerhed vil gentage sig og skabe en rytme, er med til at skabe resonans i både mennesker, dyr og planter. Det i sig selv kan bringe dit indre i ro. Du finder ind til dig selv og din integritet og det, der er rigtigt for dig. At finde ro i dig og med det du rummer.


Du vil begynde at opleve livet igen, din gnist og energi – og evne til at finde de bedste løsninger for dig og det, du står overfor eller med. Du vil igen handle ud fra din indre visdom.


Sansninger i naturen gør det nemmere at komme væk fra tankerne og ned i kroppen, og det giver flere muligheder for at få ahaoplevelser og indsigter. Vores erfaring er, at man ofte tydeligt mærker en bedring. Det kan være ganske få stimuli, sansninger eller ændringer eller en sætning eller et ord, der gør forskellen og skaber en forståelse for din tilstand og en erkendelse af hvad, der er godt for dig. Du kommer tættere på din egen solide kerne, føler dig mere groundet og stærk. Hvem har ikke lyst til at opleve det?


Som naturterapeut er det den fornemste opgave at facilitere processer i naturen, der gør det muligt for dig at se dig selv fra nye vinkler, opleve roen i kroppen og finde ind til det, der er vigtigst for dig.


Processerne finder sted midt i naturen, i alt slags vejr, i varierende landskaber og gennem en række forskellige metoder. Fælles for mange af de måder, vi arbejder på, er, at vi som indledning finder ro i naturen og, afhængigt af behov, fortsætter vi med en eller flere aktiviteter, som passer til dig.


Alle forløb foregår klient-centreret. Det vil sige, at jeg tager udgangspunkt i den problematik, du kommer med og har brug for hjælp til. Derfor er alle forløb individuelt tilrettelagt, med mindre man vælger at deltage i et gruppeforløb. I et gruppeforløb kan du lære om dig selv gennem andres erfaringer.


I nogle tilfælde vil en længere seance give mening. Ved en overnatning i naturen vil naturterapeuten være tilstede fra man mødes om eftermiddagen og indtil efter aftensmad. Derefter er naturterapeuten i nærheden af, hvor du skal overnatte, og du er derfor i trygge hænder under hele forløbet – med mulighed for også at afprøve egne grænser i forhold til at være alene i naturen om natten. Man mødes igen om morgenen og fortsætter terapien indtil typisk kl 11, med mindre andet er aftalt. Aktiviteterne undervejs vil variere fra person til person.