Samarbejdspartnere

NATURREFUGIUMs AKTIVITETER


SAMARBEJDSPARTNERE • FORENINGER • UDDANNELSE


Aktivitetsniveauet er højt og ideer bliver til virkelighed i samarbejde med en række menneskeligt fantastisk og fagligt kompetente mennesker. Naturrefugium indgår gerne i samarbejder med interesse i at øge viden, kendskab til og bevægelse tilbage til naturen.

Projekterne er alsidige og involvere sågar også højteknologiske løsninger, som skal sikre adgang til naturen for alle.

NATURTERAPI OG SKOVBAD


For at sikre høj faglighed, forståelse og gennemsigtighed indenfor definitionen Naturterapi og Skovbadning, henvises her til en række anerkendte uddannelses steder/samarbejdsparter/foreninger

Association of Nature and Forest Therapy (Nature and Forest therapy)

Lasse Thomas Edlev (www.edlev.info)

Pacifica Graduate Institute CA, US (www.pacifica.edu)


Foreningen for Udendørsterapi (www.udendoersterapi.dk)

Naturrefugium optimerer løbende på kompetencer og udvidelse af opgaver for både privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner.

Har du et projekt eller en opgave og brug for sparring er du altid velkommen til at tage kontakt.

Kontakter formidles også til samarbejdspartnere.

PROJEKTER


...


VR-NATURE


Samarbejdspartnere

Hans Christian Sørensen fra Got VisionsPRESSE


Artikel om Skovbad - Politiken 24.august 2019 - link

Artikel om Skovbad - MagasinetAmen 2019 side 24 - link

Naturkanon Miljøstyrelsen - novmber 2019 - potcast

Naturen Kalder P1 2020 - potcast

NATUR PÅ RECEPT


Hold øje med kommende projekter indenfor natur på recept.