OM NATUREFUGIUM


"Det er sådan en ahhh-følelse - en indre og ydre lækkerhedsrejse - at gå i stilhed og bare mærke nærværet, roen, glæden, håbet, klarheden og nye indsigter, ideer og løsninger, der bare lander i en, mens man er “badet” i naturen. “Det var en skøn oplevelse, bagefter var jeg fyldt med ny energi og inspiration”.

Klient

HVAD ER NATURTERAPI 

Vejen til trivsel, tilfredshed og ro

I Naturrefugium er vores udgangspunkt, at vi alle har det, der skal til, for at komme videre i tilværelsen, mere vidende og klogere på os selv, når vi er klar til det.

Med naturterapi opnår du en indre naturlig tilstand hvor du lytter til dig selv som den du er  - uden at gå på kompromis med netop det der udgør dig. 


Når du siger ja til naturterapi, siger du både ja til en sund sjæl og helbred.


I naturterapi er du helt tæt på det, du er helt afhængig af for at eksistere, selvom vi godt engang imellem kan glemme, at vi faktisk er 100% afhængige af og en del af naturen.

Det giver sig selv når du trækker vejret! - Når vi er derude vil du røre træerne og planterne, trække vejret i frisk luft og dufte blomsterne, lytte til fugle, der synger, eller vinden, der bevæger sig bladene, observere landskabet omkring dig eller smage på nogle vilde frugter.

Du vil mærke blæsten bide, regnen køle dine kinder eller solen varme din hud. Årstiderne og solens bevægelse fra øst til vest, der med sikkerhed vil gentage sig og skabe en rytme, er med til at skabe resonans i både mennesker, dyr og planter.

Det i sig selv kan bringe dit indre i ro.

MERE OM NATURTERAPI

Oplever du tilværelsen som uklar og frustrerende?

Er du irritabel og stresset, og er det måske endda kommet så vidt at dine kropsfunktioner påvirkes og stress eller depression har sat en klo i kroppen?

Kan selv simple gøremål i livet virker som en Gordisk knude - så kan vejen tilbage til dig selv godt være svær at få øje på. Naturterapi har hjulpet andre med netop det.


Det er faktisk det der skal til – at du finder ind til dig selv og din integritet og det der er rigtigt for dig.  At finde ro i dig og med det du rummer. Du vil begynde at opleve livet igen, din gnist og energi – og evne til at finde de bedste løsninger for dig, og det du står overfor eller med.


Du vil igen handle udfra din indre visdom.


Særligt gennem sansning i naturen får man oplevelsen af, at se muligheder, og indsigter, og vi erfarer ofte, at man tydeligt mærker en bedring. Det kan være ganske få stimuli, sansninger eller ændringer eller en sætning eller et ord der gør forskellen og skaber en forståelse for din tilstand, og en erkendelse af hvad der er godt for dig. Du kommer tættere på din egen solide kerne, mærker dig mere ground'et og stærk.  Hvem har ikke lyst til at opleve det?


I naturterapi bruger vi vores fundamentale naturlige reparationsfunktioner - Vi er fra naturens side udstyret med fysiske funktioner, der reparerer os, når vi har revet os og det bløder, og vi oplever at vi gror sammen igen - det sker helt af sig selv - og er ikke noget vi skal styre med vores bevisthed. Det er det samme med vores sind og vores tanker, dem reparerer vi ikke bevist, men vi har en indædt evne til at komme op til overfladen igen efter et dyk. Vores sind opnår en naturlig tilstand og rebalanceres blandt andet gennem oplevelser og stimulation af sanserne.


Som naturterapeut er det den fornemste opgave at facilitere processer i naturen der gør det muligt for dig - at se dig selv fra nye vinkler, opleve roen i kroppen og finde ind til det, der er vigtigst for dig.


Processerne finder sted midt i naturen, i alt slags vejr, i variende landskaber og gennem en række forskellige metoder. Fælles for mange af de måder vi arbejder på er, at vi som indledning finder ro i naturen, og afhængigt af behov fortsætter vi med en eller flere aktiviteter, som passer til dig. Derfor vil mange forløb også være individuelt tilrettelagt, med mindre man vælger at deltage i et gruppeforløb. I et gruppeforløb har man også lejlighed til at lære om sig selv gennem andres erfaringer. For at opnå en dybere effekt og hvis din udfordring egner sig til det, anbefales et overnatningsforløb, eller et "skovbad" - kaldet Shirin Yoku på Japansk. I Japan har man forsket i skovens effekt på kroppen, og fundet frem til at et "Skovbad" kan reducere angst, stabilisere blodtryk, nedsætte stress og styrke immunforvaret.


Hos Naturrefugium har vi udviklet et særligt "skovbad" koncept, hvor du i trygge rammer kan lade dig omkranse af naturen.