FORSIDENATURLIG VIS NATURBASERET

Grobund for trivsel, velvære og balance i livet

 

Thuri Kledal

PhD, Naturterapeut, Coach og Undervisningsleder 

NATUR FOR VIRKSOMHEDER

Trivsel til medarbejdere, teamudvikling og innovation

Med NaturRefugium kan du give dine medarbejdere bedre trivsel, mindre stress og et godt fundament til kreative processer. Du får adgang til basis og inspiration til grøn vækst og et attraktivt arbejdsliv i balance.  


læs mere

NATURREFUGIUM


NATUR TIL STRESSREDUKTION


Ro, trivsel, og stressreduktion 

Den indre visdom, helbred og relationer udfordres af stress. Det er svært at indgå i fællesskaber, nå drømme og nå mål når kroppen og hele systemet er presset. I naturen giver guidning ind i sanserne, hjernen hvile og restitution, så tankerne bliver klare, positive og du genfinder balancen. 


læs mere 


UDDANNELSE HOS NORDIC NATURE ACADEMY


Nordisk skovbadsguidning og "Forstå vores natur"

Ønsker du at efteruddanne dig i naturbaseret sundhedsfremme? NaturRefugium tilbyder undervisning i naturen med fokus på dokumenteret videnskab, struktur og egenudvikling. Når du uddanner dig her kommer du selv på en lærerig udviklingsrejse som støtter din naturforbundethed.  


læs mere

Referencer

Tak for et skønt skovbad i det tidlige forår. Hvor vidunderligt og sanseligt at være på skovbad med Thuri. Med nærvær og velinstruerede enkle øvelser kom jeg i kontakt med verden og livet. At " bade " i skovens dufte, lyde og visuelle udtryk gav mig en dyb forbindelse til naturen og sjælen. Vi zoomede ind og ud på detaljer og sad og var i skovbunden. Der kom en ugle forbi, jeg nød det første spæde anemoneskud og følte taknemmelighed. Mette, Yoga & bevægelsesinstruktør


"Netop det åbne sind vurderer jeg her bagefter også til at være den eneste rigtige tilgang, hvis man ønsker et positivt og udviklende forløb for sig selv. Særligt var det i sig selv en helende oplevelse, at lade mig guide og fralægge mig ansvaret for processen. Måske er netop dette element vigtigt, såfremt man som mig, søger naturterapien på baggrund af udfordringer med stress og ”for meget ansvar” gennem en periode eller generelt i livet. Det føltes med det samme trygt, at overlade processen til dig qua din rolige og meget”groundede” tilgang til mennesker og omgivelserne omkring dig.". Marlene, Leder

FORSKNING OG VIDEN


Forskning viser, at gentagende ophold i naturen kan være med til at fremme mental sundhed.  Gennem naturassisteret terapi og naturterapeutiske metoder faciliteres og styrkes naturens beroligende indvirkning på vores nervesystem, og gør os i stand til at give slip på spændinger, bekymringer og tankemylder. 

Med denne form for terapi bevæger vi os ud og væk fra terapilokalet for istedet for at være i naturen og det kravfrie rum der finder derude.


Hvad er naturterapi?

I naturterapien er naturen en aktiv del af den terapeutiske proces. Som klient kan du bringe et hvilket som helst emne op.  Den terapeutiske process vil i mange tilfælde være mindre samtale baseret, men arbejdet er ofte mere dybdegående på et følelsesmæssigt og kropsligt plan. Sanserne inddrages og er med til at åbne op for underliggenden, dybe og ubeviste processer som udspringer fra egen accept, tempo og fra et ressource orienteret udgangspunkt som kan give betydningsfulde og forandrende indsigter.

Spejlinger i naturen er med til at skabe bevisthed om egne indre strategier og mekanismer baseret på tidlige positive intensioner. Spejlingerne er med til at give bevisthed og dermed mulighed for at overveje nye og bedre strategier udvalgt fra et ressourcefyldt og solidt ståsted.

Terapien manifesteres både kognitivt og fysisk og bidrager til at egenopfattelsen styrkes. De endogene og fysiologiske effekter af den naturassisterede terapi sker gennem sanserne. Både de primære (balance, berørings og hudsansen, stillings og ligevægtssystemet) og de sekundære (hørelsen, lugtesansen, synssansen og smagssansen).


Gennem langsom bevægelse i landskabet, fokus på vejrtrækning og iltning af kroppen og sansestimulering ved bevægelse gennem skoven aktiveres kredsløb, skeletmuskulatur og hormonsystemet og derigennem påvirkes kroppen og nervesystemet til at sænke stress-hormonerne og aktivere de hormoner som giver en god følelse i kroppen. Naturens påvirkning af kroppen kan give klienten oplevelsen af, at terapien kan mærkes længe efter at terapien er afsluttet.

Særligt ved den langsomme, sansende bevægelse og stillevandring og stillesidning under skovbadet vil selv den stressramte klient kunne have fordel profitere af Nordisk Skovbadning, og der ligger allerede dokumenation for restitution af kroppen og sindet efter stress. 


Terapeutisk Fokus:

Spejlinger af den indre tilstand i naturen og den symbolske dimension (eventyr, myter, arketyper) giver en dybdegående terapi med ofte betydningsfulde indsigter. I naturterapien inddrages sanser, krop, tanker og følelser. Oplevelser af livet gennem vores tanker, og et fokus på at vi ikke er vores tanker.

Terapi indenfor personlig udvikling, kriser, relationsproblemer, stress, depression og angst. 


Grundlæggende terapeutiske og coachende tilgange:

Naturassisteret terapi, body movement terapi. Naturbaseret coaching og De tre principper (3P svarende til metakognitiv terapi).


Restituerende forløb efter stress:

Nordisk Skovbadning baseret på japanske videnskabelige studier i naturens genopbyggende effekter efter stress. Anbefales også proaktivt mod stress.


Uddannelsen i Nordisk Skovbadsguidning.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:

Guidning af mennekser til sanseligt nærvær i naturen. Facilitering af naturbaseret mental sundhedsfremme og restitution i forbindelse med stress.

 

Naturforståelse og filosofiske betragtninger.

Igennem årtusinder har naturen og vores forståelse af den inspireret mennekset til at at filosofere over sammenhængen mellem os, naturen, samfundet, eksistentialisme og i nyere tid naturfilosofien og menneskets udnyttelse af naturen fremfor en sameksistens.


Naturen påvirker os i vores eksistentielle grundvold og særligt klimakrisen og naturens tilstand har tilført begreber som pretraumatisk stress, klimaangst og terrapsykologi.


Stress, angst og depression er på WHO's listen over de største risikofaktorer for menneskers sundhedstilstand, mental og fysisk trivsel.

Naturrefugium TM 


Bringer naturen tættere på dig og dig tættere på naturen, så du på alle planer får det fulde udbytte af livet

Kontakt


Sjælland, Danmark

Email: info@naturrefugium.dk

Mobil: (+45) 26180633

CVR: 37569585


Copyright Naturrefugium